Bag APOSTROF

Om Karina

APOSTROF ejes og ledes af Karina Dröscher, som er cand.mag. i dansk og fransk og har en bachelorgrad i Statskundskab fra La Sorbonne, Paris, med speciale i kommunikation, adfærd og national identitet.

Derudover er Karina Dröscher certificeret i:

 • Everything DiSC® Work of Leaders + Workplace
 • DiSC® Sales + Management
 • The Five Behaviors of a Cohesive Team™
 • AdaptGRT
 • 15FQ+
 • MBSR™

Bevidst kommunikation kan åbne alle døre

Karina har arbejdet uddybende med adfærd, identitet, kommunikation, ledelse og forandringsprocesser fra produktionsgulv til direktionsgange. Siden 2003 har Karina trænet ledere og medarbejdere og vist, at bevidst kommunikation kan åbne alle døre.

Mennesker og pres

Desuden er Karina uddannet på Arbejdsmedicinsk Klinik i Mindfulness og Stresshåndtering under ledelse af dr.med. Bo Netterstrøm foruden sin grundlæggende uddannelse hos Jon Kabat-Zinn, MBSR™-program, Center for Mindfulness, USA.

Godt i teorien – bedre i praksis

I APOSTROF arbejder vi med rigtige og levende menneskers konkrete udfordringer og udviklingsmål. Vi skærer rådgivningen skarpt til og tilpasser træningen i virkelighedens maskinrum. Alt det kombinerer vi med praktisk erfaring, god uddannelse og relevante certificeringer.

Karina bruger sin uddannelse og sine certificeringer og kombinerer det hele med sin erfaring siden 2003. Værktøjerne fra den professionelle værktøjskasse kommer kun i spil, dér hvor de giver mening.

 

Et stærkt hold af samarbejdspartnere

APOSTROF samarbejder med andre dygtige konsulenter, så vi altid stiller med det stærkeste hold af kompetente undervisere og rådgivere, hvor kvaliteten er i højsædet. Vi træner jeres ledere og medarbejdere i at kommunikere mere bevidst og vælge den adfærd, som passer bedst til situationen.

Vi samarbejder med DISCnordic omkring brugen af psykometriske værktøjer som fx Everything DiSC® og The Five Behaviors of a Cohesive Team™. DISCnordic er autoriseret Everything DiSC-partner og distributør af Wileys produkter og står bl.a. for certificering og træning af HR-professionelle i Danmark. Hvis du vil læse mere om de værktøjer, som DISCnordic tilbyder, kan du klikke her


APOSTROFs værktøjskasse

I APOSTROF bruger vi nogle grundlæggende værktøjer fra den professionelle værktøjskasse. Everything DiSC®, The Five Behaviors of a Cohesive Team™, AdaptGRT, 15FQ+ og MBSR™ er en del af vores værktøjskasse, og vi bruger værktøjerne, dér hvor det giver mening hos jer.

DiSC®

DiSC® er et af verdens mest anvendte og anerkendte personprofilværktøjer. Vi kalder det Everything DiSC®. I hele verden bruger store og små organisationer værktøjet med succes til at arbejde målrettet med rekruttering, ledelse, udvikling, salg, forhandling, samarbejde, teamudvikling og kommunikation. Kort sagt: (Næsten) alt, der handler om professionelle, menneskelige relationer.

 

Udbyttet af DiSC®

Fordelen ved at bruge Everything DiSC® er, at det er enkelt, intuitivt og let at implementere – uanset størrelsen og kompleksitetsgraden af organisationen. DiSC®-modellen tilbyder en forståelsesramme, der giver både ledere og medarbejdere mulighed for at koordinere forskellige behov for kommunikation, motivation, samarbejde og ledelse. Gennem implementeringen af Everything DiSC® opbygger I sammen en fælles forståelsesramme og et fælles sprog om adfærd, som giver et solidt fundament for at arbejde målrettet med udvikling af organisationen ­– udover øget selvindsigt for det enkelte menneske.

Anvendelsesområder med Everything DiSC®

 

Brug DiSC® målrettet inden for alle former for professionelle relationer. Forstå din og modtagerens adfærd, bliv bevidst om forskelle og ligheder, og brug denne viden til at skabe knivskarpe relationer. Få indsigt i dine egne adfærdsmønstre, så du kan tilpasse din adfærd og kommunikation og få succes i forhold til andre mennesker. Lær at aflæse, genkende og kommunikere forskelligt og derved styrke dine relationer til kolleger, chefer og samarbejdspartnere.

I APOSTROF bruger vi DiSC® til at sigte efter tydelige milepæle for din egen udvikling som leder eller medarbejder, og vi kredser os ind på mønstre, som støtter og hæmmer dig i hverdagen i forhold til samarbejdet med andre. Det kan give forbløffende resultater at forstå din egen og andres adfærd og derved fjerne unødig støj i dialogen med andre.

 

 

Nogle af de mest oplagte anvendelsesmuligheder for Everything DiSC® er:


Ledelse
Kend din ledelsesstil, og lær at tilpasse din ledelse til situationen og dine medarbejderes behov. Hvilke lederkompetencer understøtter din DiSC®-profil, og hvilke ledelsesopgaver har du sværest ved at løfte tilfredsstillende?


Relationer og samarbejde
Everything DiSC® er skabt til relationer og samarbejde, og værktøjets intuitive opbygning gør det let og effektivt at anvende i hverdagen. Hvad er dit særligt værdifulde bidrag til organisationen i kraft af din DiSC®-profil, og hvad er dine faldgruber og blinde vinkler, hvor du har brug for støtte eller udvikling?


Salg- og kommunikationstræning
Kend din salgsstil, og forstå dine kunders behov og købsmotiver. Hvad er dine styrker og udfordringer som sælger og kommunikator, og hvordan tilpasser du bedst din stil til modtagerens DiSC®-profil?


Rekruttering
Everything DiSC® målretter dit rekrutteringsarbejde i forhold til at stille skarpt på kandidatens adfærdsbehov. Hvordan vil forskellige profiler håndtere en opgave, samarbejde med andre og bidrage til organisationens udvikling?

 

 

 The Five Behaviors of a Cohesive Team™ ?

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et enestående teamværktøj. Det er designet til at hjælpe ledere og teams i processen med målet om at skabe high performance teams. Programmet bygger på Patrick Lencionis bestseller, “The Five Dysfunctions of a Team™” (på dansk: ”De fem adfærdsmønstre i et team”).

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ kan hjælpe alle teams, fra produktion til bestyrelse, med at blive mere sammenhængende og levere bedre resultater.

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er delt op i en model med 5 adfærdstrin for at sikre et godt samarbejde: 

 1. Opbygge tillid
  Når I er åbne og ærlige over for hinanden som kolleger, er I i stand til at opbygge tillid. Her bruger vi jeres viden om jer selv i forhold til jeres foretrukne kommunikations- og adfærdsstil.
 2. Håndtere konflikter / uenigheder
  Når I har tillid til hinanden, kan I engagere jer i konstruktive diskussioner uden filter. Det styrker samarbejdet og fastholdelsen af teamkulturen og får jer til holde fokus på alt det, som I konkret kan gøre, frem for det som I ikke kan gøre noget ved.
 3. Opnå commitment
  Når I kan udveksle synspunkter og debattere holdninger, er I også mere tilbøjelige til at comitte jer til beslutningerne. Det sikrer en større trivsel og dermed også større produktivitet, da vi i denne fase laver en konkret handlingsplan.
 4. Sikre ansvar
  Når I comitter jer til en klar handlingsplan, er I også mere villige til at være ansvarlige og holde hinanden ansvarlige. Det styrker jeres teamkultur yderligere, da I tager ejerskab for handlingsplanen.
 5. Fokusere på resultater
  Det ultimative mål med at opbygge tillid, håndtere konflikter/uenigheder, opnå commitment og sikre ansvar handler om én ting: at opnå fælles resultater i et godt samarbejde blandt jer som kolleger. Det øger jeres produktivitet, booster arbejdsindsatsen og styrker samarbejdet.AdaptGRT?

AdaptGRT er et effektivt værktøj til at vurdere menneskers kognitive evner inden for verbal, numerisk og abstrakt ræsonnement. AdaptGRT er udviklet til at måle en persons evne til at kunne tilegne sig og anvende ny viden og forstå komplekse sammenhænge mellem informationer, situationer og opgaveløsninger. AdaptGRT er udstyret med en adaptiv spørgeramme. Det betyder, at testens spørgsmål løbende tilpasser sig kandidatens vidensniveau og giver et hurtigt og præcist resultat.

Verbal, numerisk og abstrakt

 • Den verbale del af testen vurderer en persons evne til at anvende ord på en logisk måde. Det er særligt anvendeligt i job, hvor sprogforståelse- og beherskelse er vigtig.
 • Den numeriske del af testen vurderer en persons evne til at anvende tal på en logisk og rationel måde. Det er særligt vigtigt i job, hvor talforståelse- og behandling er vigtig.
 • Den abstrakte del af testen vurderer evnen til at forstå komplekse begreber og optage ny information, der ligger uden for tidligere erfaring. Det er særligt vigtigt i job, som kræver evner til håndtering af kompleksitet og hurtigt at kunne sætte sig ind i opgaver, der er uden for tidligere erfaringsområde.

Intelligenstest og færdighedstest er nogle af de mest anvendte værktøjer i forbindelse med rekruttering, og vi kan bruge AdaptGRT som rekrutteringsværktøj for at få indsigt i kandidatens kapacitet og udviklingsmuligheder, hvis I ønsker det.15FQ+

15FQ+ er en Fem Faktor personlighedstest, der særligt anvendes til rekruttering, on-boarding og udvikling af ledere og medarbejdere. Det er en psykologisk test, der giver en dybdegående vurdering af styrker og udviklingsbehov samt en nuanceret indsigt i en persons typiske måde at interagere med andre mennesker i forskellige situationer.

Med 15FQ+ får du:

 • Et solidt værktøj, som er valideret efter højeste europæiske standarder (EFPA).
 • En adgang til 5 forskellige rapporter, som genbruger og beskriver spørgerammen i mange forskellige sammenhænge. Du kan selv vælge til og fra, så du får den information, du har brug for afhængigt af situationen. Det er information om blandt andet: medarbejderstil, lederstil, indflydelsesstil, emotionel intelligens og kontra-produktiv adfærd.
 • En nuanceret og indholdsrig liste over hypoteser om respondentens personlighed og adfærd, som du let kan anvende, når du skal kredse dig ind på detaljerne om respondenten – det er præcise hypoteser, som sparer dig for forberedelsestid.
 • En feedback-rapport skrevet specifikt til respondenten, som er formuleret på en neutral og beskrivende måde – det er god stil at give respondenten noget med hjem.MBSR™

MBSR™ står for Mindfulness Baseret Stress Reduktion. Det er et videnskabeligt program, der beviseligt forbedrer mental sundhed, forebygger og helbreder stress, depression og angst. Programmet anvender intensiv træning i mindfulness, og i modsætning til mange af de andre tilgængelige tilbud om mindfulness, så er MBSR™-programmet underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning. Der er videnskabelig dokumentation for, at mentalt helbred kan trænes i􏰢􏰳 lighed med det fysiske helbred, og at MBSR™ kan bruges som teknik.

MBSR™-programmet er udviklet på University of Massachusetts Medical School af Jon Kabat-Zinn, som er Ph.d., professor, direktør og grundlægger i 1979 af The Stress Reduction Clinic og Center for Mindfulness in Medecine, Health Care, and Society på medicinsk fakultet på Massachusetts Univer- sitet. Hovedparten af al forskning i mindfulness hviler på MBSR™.

Karina uddannet på Arbejdsmedicinsk Klinik i Mindfulness og Stresshåndtering, og i kombination med sin uddannelse i MBSR™ bruger Karina MBSR™-værktøjet sammen med mennesker i ubalance til at:

 • reducere stress og tankemylder
 • skærpe koncentrationsevnen og finde indre ro
 • forbedre hukommelsen
 • øge empatien og (gen)finde livsglæden
 • reducere symptomer på angst og depression.

Top