Hvad er en sprogpolitik?

En sprogpolitik er et sæt fælles regler for, hvordan en virksomhed kommunikerer både internt og eksternt.

Hvorfor er det en god idé for en virksomhed at have en sprogpolitik?

En sprogpolitik er et godt redskab at have ved hånden, når en medarbejder henvender sig til omverdenen. Den skal sikre en effektiv kommunikation og et ensartet udtryk. Virksomheder skal ikke alle kommunikere på samme måde. I en sprogpolitik beslutter man, hvilken sprogbrug og hvilken retskrivning der passer bedst til virksomhedens behov og omdømme.

Vi vejleder gerne i, hvilken sprogbrug der passer til jeres virksomheds profil. Sprogpolitikken kan fx indeholde retningslinjer, der tager stilling til:

  • Hvilke krav virksomheden stiller til indhold, udformning, sprog og tone i en e-mail
  • Hvordan I skal opbygge specifikke tekster som fx kundebreve, salgsbreve, bekræftelser, referater, tilbud og vejledninger
  • Hvilket kommasystem I skal bruge
  • Hvordan I skal skrive forkortelser
  • Hvordan tiltaleformen i brevene skal være (De/du)
  • Hvordan I skal skrive adressaten, datoangivelser, overskrifter, telefonnumre og sluthilsen
  • Hvilke signaler I ønsker at sende til omverdenen, og hvordan I understøtter det valg rent sprogligt.

 Vi rydder op i de sproglige uvaner

Når vi har fastlagt sprogpolitikken, får medarbejderne en brugermanual med arbejdspladsens retningslinjer for sprogpolitikken. APOSTROF kan desuden tilbyde et kursus, hvor medarbejderne effektivt lærer at bruge de nye regler, så vi sikrer en succesfuld implementering.

Top